Turkovice – historie

Zdroj: www.naseturkovice.cz

Turkovice („Túrek“ – litý jako túr) odtud rod Turkovici – Turkovice

Letecký snímek

Určitě to pro nikoho nebude žádná novina a nic překvapujícího, že krajina a okolí dnešních Turkovic byla osídlena člověkem už v pravěku. O pradávném osídlení tohoto kraje svědčí nálezy keramiky a bronzových ozdob z nedalekého okolí. V době hradištní patřil zdejší kraj knížeti sídlícímu na „hradišti Lščen“ nad dnešní obcí Lštění. Pozdějším správním střediskem se stala Kouřim, rovněž místo slovanského hradiště. Jak se měnili vlastníci hradů a jak také hrady zanikaly, měnila se i poddanská příslušnost Turkovic. Z celé řady šlechtických rodů si připomeňme alespoň pány z Dubé, Zdeňka Kostku z Postupic a pány z Valdštejna. Ostatně historie zdejšího kraje je spojena s významnými rody české historie. V okolí Sázavy stálo hodně panských sídel neb lesy tu byly bohaté na zvěř, úrodná pole kolem řeky a v některých destinacích i těžba drahých kovů. Jejich ložiska byla u Stříbrné Skalice, Jílového a Kostelních Střímelic.  Samotná historie Turkovic  je spojena s osudy pánů Dubských a hradu Dubé i farnosti Hrusické. Hrad Dubá stál již r. 1233, jeho pánem byl Matyáš z Dubé (praotec pánů Dubských z rodu Benešoviců). První písemná zmínka o vsi Turkovice se našla z roku 1428 ve statku Dubském (podle zemských knih – DDV, 15-tč.I.154).  Jako osada patřily Turkovice až do r. 1921 politicky k obci Hrusice. Sem směřoval veškerý veřejný život zdejších lidí (fara, škola, hřbitov). Za zmínku stojí, že za masivní zdí kolem kostela sv. Václava v Hrusicích, byl původní hřbitov sloužící pro obce Mirošovice, Senohraby, Turkovice, Třemblat a zaniklou obec Hláska. Pochován zde byl i Ondřej starší z Dubé.

O odloučení Turkovic požádalo zastupitelstvo osady v r. 1919, ve zmíněném r. 1921 bylo okresními úřady schváleno a provedeno. Turkovice se staly samostatnou obcí a to až do r. 1960, kdy došlo k územní reorganizaci státu a od 24.března 1960 byla obec sloučena s městysem Ondřejov.

Procházíme-li krajinou kolem Turkovic (leží severně od vrchu Horka 451m), krajinou kde se louky a pole střídají s lesy a remízky, jenž jsou protkané stezkami od divoké zvěře někde odděleny stezkou, silnicí či řekou Sázavou, není možné si neuvědomit tento krásný  kout přírody a to pouhých 30km od Prahy. Není divu, že v tak krásou nabitém okolí Turkovic žili a tvořili velikáni minulosti. Podíváme-li se mírně vpravo do údolí uvidíte Hrusický kostelíček sv. Václava, který se stal dominantou pro  Hrusice a pozdější tvorbu Josefa Lady. Pohledem rovným se kouknete na Senohraby, kde za první republiky trávila volné chvíle Pražská smetánka spolu s hereckými idoly té doby. Po levici se táhnou zalesněné vršky kopců až na horizont a mezi nimi vystupuje opar, který svou přítomností naznačuje kudy teče řeka Sázava. Samotné Turkovice pak  leží na jednom z nejvyšších kopců v okolí, ze kterého je výhled do nejkrásnějších koutů Posázaví a kraje Josefa Lady.

K zajímavostem patří i  památné stromy (lip malolistých) na samé jižní hranici turkovického katastru, vlevo od silnice do Lensedel.  Další strom téhož druhu najdeme pak u křížku při silnici z Ondřejova do Turkovic po pravé straně, ke které se váže pověst o láhvi v kořenech samotného stromu.

Zeměpisné souřadnice: 49°54′11″ s. š., 14°45′24″ v. d.

Několik údajů o počtu obyvatel: Osada měla v r. 1843 – 23 popisných čísel a 163 lidí, r. 1890 – 25 pč. a 151 lidí, r. 1910 – 28 popisných čísel a 138 obyvatel.

1428 – první písemná zmínka o vsi spojená s pány z Dubé

1843 – osada měla 23 popisných čísel a 163 obyvatel

1890 – 25 popisných čísel a 151 obyvatel

1921 – do tohoto data patřila obec politicky k Hrusicím, kam směřoval veškerý veřejný život (škola, fara, hřbitov)

1921 – osamostatnění obce schváleno okresními úřady a započalo budování místních komunikací z Turkovic do Hrušova a do Lensed

1928 – zavedení elektrického proudu (firma Rudolfa Hory z Kamenného Přívozu) a 29.5.1928 se rozsvítilo v obci první elektrické světlo

1929 – podán návrh na zřízení pomníku padlých v 1.sv. válce

1930-1945 v těchto letech lze obec vnímat jako malozemědělskou, jsou tu čtyři větší usedlosti. V roce 1943 uvedena do provozu veřejná telefonní hovorna

1945 – dne 26.5. proběhla ustavující schůze MNV

1948 – zakoupení domku čp. 21 pro výstavbu budovy MNV

1949 – zavedení veřejného osvětlení v obci

1950 – zakoupení zařízení pro místní rozhlas

1951 – úprava návsi a veřejných cest

1952 – stavba budovy MNV a nákup motorové stříkačky

1960 – dne 24.3. je obec sloučena s městysem Ondřejov

1966 – zrušeno pohostinství U Krpálů a dům je přebudován na byty

1970 – provedeno sčítání lidu s těmito výsledky: 155 obyvatel, 49 domků, 57bytů, 36 rekreačních chat, 41 praček, 37 vysavačů, 34 televizorů, 21 motocyklů a 6 automobilů. Dána do provozu truhlárna RETEX, která později přešla do vlastnictví Ministerstva vnitra

1973 – odbahnění protipožární nádrže a zpevnění železobetonovým pásem

1974 – 18. srpna došlo v nočních hodinách k prudké bouři s následkem protržení rybníka Hubačov. O život přišlo 6 lidí a rybník zůstal prázdný celých 10 let. Začala výstavba nové prodejny a cesta z Borek na Hrušov dostala asfaltový povrch.

1975 – brigádně dokončena výstavba prodejny a slavnostně předána Jednotě. JZD sloučeno s Kališti – nový název: JZD Chovatel. Dne 13.11. odpoledne došlo k požáru staré budovy u Kroupů čp.8.

1989 – rozpad komunistického režimu a dochází k restitucím, kdy jsou vraceny pozemky původním majitelům. Dochází k velkému rozprodávání.

2001 – zavedení příměstské dopravy s návazností a dostupností Prahy.

2003 – do tohoto roku vzniklo parcelací 35 nových pozemků na stavby RD. Popisných čísel už je registrováno 80, což je téměř dvojnásobek oproti roku 1970

2007 – je dokončeno volejbalové hřiště a hřiště pro děti a upraveno okolí hasičské zbrojnice. Jsou to jediné veřejné prostory patřící obci. V hasičárně“ se konají porady, oslavy, volby a jiné akce.

2011 – dokončen rozvod vodovodního řádu po celé obci

2014 – oprava celého středu obce s přilehlými chodníky, památníčkem a opěrných zdí podél komunikace