Storno zakázkové karty

Jak udělat storno zakázky.

Obecně je poměrně hodně těchto případů, tj. je to o tom, jestli je zakázka již vydaná nebo ne. Dále jestli je vydaná dnes, v aktuálním měsíci nebo v některém z předchozích měsíců.

Není to zase tak moc složité, je to pouze o postupu, kdy se řeší jeden krok po druhém:

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • vyřešit klasické zboží, tj. většinou se jedná o obrubu, která se vrací na sklad
 • stornovat zakázku, případně udělat následníka této zakázky pomocí kopie
 • vyřešit peníze, kde jsou tyto možnosti:
  • sleva na další zakázku
  • poukaz na peníze
  • vrácení peněz – což je ve své podstatě nejhorší varianta

Příklady:

Pro nevydané zakázky – 4 možnosti

se zálohou x bez zálohy

dnešní zakázka x starší zakázka

1/ Zakázka je dnešní a není vydaná, nebyla přijatá žádná záloha

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi

2/ Zakázka není dnešní a není vydaná, nebyla přijatá žádná záloha

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi

3/ Zakázka je dnešní a není vydaná, byla dnes přijatá záloha (částečná nebo úplná)

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • v seznamu paragonů nebo platebních karet(pokud umím zrušit platbu na kartovém centru) najdu příslušný paragon a označím jej zatržítkem jako storno nebo v Rychlé pokladně do kolonky záloha napíšu zápornou hodnotu zaplacené zálohy, do kolonky číslo zakázky napíšu její číslo, kliknu do seznamu zboží, odpovím Ano na dotaz zda vyrobit zálohový paragon a nahoře se mi objeví záporná částka, způsob úhrady bude asi vždy v hotovosti, protože obecně nelze vracet peníze jinak např. pokud zákazník platil původní zálohu platební kartou
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi

4/ Zakázka je dnešní a není vydaná, byla přijatá v minulosti záloha (částečná nebo úplná)

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • v Rychlé pokladně do kolonky záloha napíšu zápornou hodnotu zaplacené zálohy, do kolonky číslo zakázky napíšu její číslo, kliknu do seznamu zboží, odpovím Ano na dotaz zda vyrobit zálohový paragon a nahoře se mi objeví záporná částka, způsob úhrady bude asi vždy v hotovosti, protože obecně nelze vracet peníze jinak např. pokud zákazník platil původní zálohu platební kartou
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi

Pro vydané zakázky – 4 možnosti

s platbou x bez platby (vzácný případ – vše na zdravotní pojišťovnu)

dnešní zakázka x starší zakázka

1/ Zakázka je dnešní a a je vydaná s nulovou částkou (vzácný případ – vše na zdravotní pojišťovnu)

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • finančně není třeba dělat nic
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi, musím na něm škrtnout taxaci, pokud proběhla
 • nebo si poukaz ponechám a pak zákazníkovi vrátím jeho hodnotu, tj. zde vyrobím paragon na zápornou hodnotu poukazu, doporučujeme poukaz vrátit

2/ Zakázka je starší  a a je vydaná s nulovou částkou (vzácný případ – vše na zdravotní pojišťovnu)

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • finančně není třeba dělat nic
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi, musím na něm škrtnout taxaci, pokud proběhla  – což se mi již nemusí povést, protože poukaz je již odevzdán do zdravotní pojišťovny, potom si poukaz ponechám a pak zákazníkovi vrátím jeho hodnotu, tj. zde vyrobím paragon na zápornou hodnotu poukazu, doporučujeme poukaz vrátit

3/ Zakázka je dnešní a a je vydaná s nenulovou částkou

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • v seznamu paragonů nebo platebních karet(pokud umím zrušit platbu na kartovém centru) najdu příslušný paragon a označím jej zatržítkem jako storno nebo v Rychlé pokladně do kolonky záloha napíšu zápornou hodnotu zaplacené zálohy, do kolonky číslo zakázky napíšu její číslo, kliknu do seznamu zboží, odpovím Ano na dotaz zda vyrobit zálohový paragon a nahoře se mi objeví záporná částka, způsob úhrady bude asi vždy v hotovosti, protože obecně nelze vracet peníze jinak např. pokud zákazník platil původní zálohu platební kartou
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi, musím na něm škrtnout taxaci, pokud proběhla
 • nebo si poukaz ponechám a pak zákazníkovi vrátím o jeho hodnotu víc

4/ Zakázka je starší a a je vydaná s nenulovou částkou

 • zrušit objednávky na skla, stornovat externí zábrus atd.
 • *) v Rychlé pokladně do kolonky záloha napíšu zápornou hodnotu zaplacené zálohy, do kolonky číslo zakázky napíšu její číslo, kliknu do seznamu zboží, odpovím Ano na dotaz zda vyrobit zálohový paragon a nahoře se mi objeví záporná částka, způsob úhrady bude asi vždy v hotovosti, protože obecně nelze vracet peníze jinak např. pokud zákazník platil původní zálohu platební kartou
 • otevřu zakázku a stornuji ji tlačítkem storno, v příjmení se objeví slovo storno, zakázka se červeně škrtne
 • poukaz zdravotní pojišťovny se vrátí zákazníkovi, musím na něm škrtnout taxaci, pokud proběhla  – což se mi již nemusí povést, protože poukaz je již odevzdán do zdravotní pojišťovny, potom si poukaz ponechám a pak zákazníkovi vrátím o jeho hodnotu víc, tj. vyrobím v bodu s * paragon na zápornou vyšší o hodnotu poukazu, doporučujeme poukaz vrátit

Obrázek stornované zakázky:

stronozk

Obrázek storno paragonu na zálohu k zakázce – pomocí údajů pod červenou čarou:

stronoparzal

Obrázek storno paragonu k vydané zakázce – zde vybírám položky přes volný prodej a to v podstatě podle daňových skupin, částky si již musím určit sám, zde se zohledňuje ztráta při výrobě, slevy, uznatelné náklady atd.

V žlutém poli postupně zadávám volný prodej přes ,Vrácení za obrubu Willi, v následném okně doplním vrácenou částku za obrubu, vyberu DPH pro obrubu a do kolonky Počet dám -1 atd. pro brýlová skla, výkony – vše tak jak potřebuji.

Otevřu rychlou pokladnu, do kolonky zboží dám , a popis vráceného zboží nebo pokud se vrací zboží, které půjde zpátky do prodeje: *<kod>/-1 – tím vyberu konkrétní zboží přes zkratku a /-1 doplní do počtu kusů -1, což znamená, že se zboží vrací rovnou na sklad.

stronopardopl1

V následném okně doplním hodnotu, vyberu DPH a dám záporný počet kusů

stronopardopl2

Stejně vyřeším brýlová skla a další zboží

stronopardopl3

Zkontroluji celkovou zápornou částku a dám tisk paragonu – obecně nelze použít jiný než v hotovosti