Postup pro zavedení EET

POSTUP PRO ZAVEDENÍ EET

 1. Zjistím, zda mám povinnost evidovat tržby
  Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (stravenky, kredity), která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. Očekáváme, že odpověď bude, že se Vás to týká. 


 2. Ověřím si, od kdy budu evidovat
  Evidence tržeb bude spuštěna postupně ve 4 etapách. každý podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace CZ-NACE. 


 3. Doporučujeme si na webových stránkách Českého statistického úřadu ověřit, jaké CZ-NACE mám vlastně přidělené. To zjistím na www.czso.cz v menu Databáze, registry -> Registr ekonomických subjektů, IČO -> Najdi firmu, kde zadáte svoje IČ. Přímý odkaz na vyhledání je: http://apl.czso.cz/irsw/ 

  Zde bych jako oční optika měl najít minimálně dva CZ-NACE kódy, jeden pro maloobchodní prodej a druhý pro prodej (výdej) a výrobu zdravotnických prostředků. Tím si zajistím to, že budu vstupovat do obou fází správně. Není zakázáno začít evidovat tržby dříve !! 4. Od CZ-NACE se odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Jak jsou jednotlivé etapy ? To se dozvíte na tomto odkazu: http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby
 5. Pokud se Vám to nechce hledat, najdete to v menu Etapy EET
 6. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu
  Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.  „Způsoby evidence a účtenka“
 7. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
  K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.  „Vybavení pro evidování tržeb“
 8. Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát
  Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu. „Před zahájením evidence tržeb

  …a mohu začít evidovat