Nové rozhraní pro tisky

Postupně přidáváme do Newtona nový tiskový modul, který výrazně rozšiřuje možnosti tisku a hlavně nejrůznější formáty exportu (modrá disketa)

novytisk