NENÍ PRAVDA, ŽE ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI U POKLADNY NEVEZME ÚČTENKU, BUDE POKUTOVÁN NEBO JINAK POPOTAHOVÁN KONTROLORY

NENÍ PRAVDA, ŽE ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI U POKLADNY NEVEZME ÚČTENKU, BUDE POKUTOVÁN NEBO JINAK POPOTAHOVÁN KONTROLORY

Stejně jako většina zemí, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, hodlá i Česká republika zákazníky motivovat pozitivně, nikoliv je pokutovat. Přestože ani v původním znění návrhu zákona uvedená povinnost převzít účtenku nepočítala se sankcemi ani jiným trestáním zákazníka, akceptovali jsme vznesené připomínky a ze zákona je povinnost zákazníka účtenku převzít úplně odstraněna. Je tedy zcela na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku fyzicky převezme.

 

Takže dotaz na benzínové pumpě jestli chcete účet asi zůstane dál.