NENÍ PRAVDA, ŽE V MÍSTECH, KDE NENÍ (TŘEBA I DOČASNĚ) PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEBUDE MOŽNÉ POKRAČOVAT V PODNIKÁNÍ

NENÍ PRAVDA, ŽE V MÍSTECH, KDE NENÍ (TŘEBA I DOČASNĚ) PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEBUDE MOŽNÉ POKRAČOVAT V PODNIKÁNÍ

Zákon pamatuje jak na případy dočasného výpadku internetu, tak i na případy neexistence internetového připojení. V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakce serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoli internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby.

 

Tyto místa budou hodně žádaná, ano jde o to, že na ulici internet bude, ale jak to s ním bude ve starém kamenném domě ?