NENÍ PRAVDA, ŽE STÁT POKLÁDÁ A PRIORI VŠECHNY PODNIKATELE ZA PODVODNÍKY

Ministerstvo financí si je vědomo toho, že většina firem odvádí daně v souladu se zákonem.  Proto to všem poctivým podnikatelům ztíží.

E-tržby odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje podvodníky v konkurenčním boji. Pokud budou existovat akcie na anonymní majitele a daňové ráje tak se to těch největších podvodníků nedotkne.

Současně umožní zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami, které je obtěžují.

Zde to ukáže praxe. Zatím moc kontroly v tomto nikomu nepomáhají.

I proto je projekt e-tržby podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami v naprosté většině podporován.

A i opak je pravdou.

Poctiví podnikatelé mají zájem na odstranění jejich konkurenční nevýhody a narovnání tržního prostředí.

To ano, ale představa o způsobu narovnání není zrovna v zavedení EET.