NENÍ PRAVDA, ŽE STAČÍ NEVYDAT JEDNOU ÚČTENKU A PODNIKATEL ČELÍ PŮLMILIONOVÉ POKUTĚ NEBO DOČASNÉMU UZAVŘENÍ PROVOZOVNY

K této krajní variantě je možné sáhnout jen pro opakované nebo závažné porušení zákona. Kontrolovat, udělovat sankce a provádět kontrolní nákupy budou orgány Finanční správy a Celní správy.

V případě, že podnikatelský subjekt nebude evidovat tržby, udělí pracovníci kontrolních orgánů podnikateli sankci ve správním řízení.