NENÍ PRAVDA, ŽE SI PODNIKATELÉ BUDOU MUSET POŘÍDIT REGISTRAČNÍ POKLADNU

Technické řešení je jednoduché, nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které bude umět odeslat požadované informace na server Finanční správy a vystavit účtenku zákazníkovi. Pro nejmenší podnikatele bude stačit např. chytrý telefon s tiskárnou. Záleží pouze na volbě podnikatele, jaké řešení nabízené na trhu zvolí. Ministerstvo navíc počítá s jednorázovou slevou ve výši 5000 Kč, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, kterou si budou moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

 

Ano, budete muset mít internet a nějaké zařízení s tiskárnou. Ono navíc u toho posílání přes mobil hrozí, že večer nebudete vědět za kolik jste toho poslali.