JAK TO JE SE STORNEM PARAGONU ?

JAK TO JE SE STORNEM ?

Provést storno je samozřejmě možné. Informace o stornu bude odeslána na server Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako mínusová položka. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

 

Očekává se, že když bude neúměrný počet stornem, dojde nejspíše k místnímu šetření.