E-PENĚŽENKY A ČIPOVÉ KARTY

E-PENĚŽENKY A ČIPOVÉ KARTY

Objevují se rady ohledně elektronických peněženek a obdobných systémů na obejití EET

 

Takže:

Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak i platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání je zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně, který tuto informaci zohlední v rámci analýz.

Naše rada tedy zní, do těchto systémů se nepouštět.