CO SE STANE V PŘÍPADĚ VÝPADKU INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ ?

V takovém případě musí podnikatel zajistit odeslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně po obnovení internetového připojení, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Zatím není moc jasné, jak to bude fyzicky probíhat. jakmile budeme vědět více, tady informace se zde objeví.