Servis a aktualizace – přes servisní program Team viewer

Vzdálený servis – Team Viewer v.11

Pokud máte vlastní instalaci Team Vieweru, můžeme se pokusit připojit i přes ní (kromě některých případů – pak dostanete od nás mail, že je potřeba použít naši verzi), vlastníme vždy nejnovější verzi Team Vieweru ve verzi Bussiness, tj. máme možnost provádět zároveň servis až na třech místech paralelně.

Stačí spustit servisní program tímto odkazem:

TeamViewer v. 10 na vzdálenou podporu
Potom se na obrazovce objeví okno s ID(9-10 číslic) a s Passwordem(heslo – z našeho team vieweru jsou to vždy náhodné 4 číslice), které zašlete na servis@maxoft.cz spolu
s popisem požadavku. V případě potřeby rychlého zásahu prosím zavolejte na 775 969 395.

Pokud není spuštěn tento software, Váš počítač nemůže být vzdáleně obsluhován !!!

 

Rychlost zásahu se odvíjí od vaší servisní smlouvy a toho, jaké služby máte ve smlouvě.

Ale i tak je většina servisů vyřízena do 4-8 hodin. Maximálně druhý den, ovšem je vždy potřeba dodržet možnost připojení našeho servisu. Cena za jeden zásah je 350 Kč.

My se vzdáleně připojíme a provedeme servisní zásah. Po skončení opravy Vás podle domluvy sami odhlásíme z klienta.
Každé připojení má vždy nově vytvořené jedinečné heslo. Zároveň po dobu servisu vidíte na Vaší obrazovce celý průběh zásahu.
Pokud není spuštěn tento software, Váš počítač nemůže být vzdáleně obsluhován !!!

 
Verze pro MAC:
MAC Klient